Systemrevisjon Fosen AS

<center><h2>Revisjon</h2></center>Vår hovedoppgave er å utføre revisjon av klientens årsregnskap. Vår metodikk sikrer en effektiv revisjon ...

Revisjon

Vår hovedoppgave er å utføre revisjon av klientens årsregnskap. Vår metodikk sikrer en effektiv revisjon ...
<center><h2>Radgivning</h2></center>Vi tilbyr rådgivning innen skatt, avgift og regnskap både til våre revisjonsklienter og andre. Eksempler på dette kan være.

Radgivning

Vi tilbyr rådgivning innen skatt, avgift og regnskap både til våre revisjonsklienter og andre. Eksempler på dette kan være.
<center><h2>Regnskap</h2></center>Systemrevisjon Fosen er også et autorisert regnskapsførerselskap. Vi kan utføre den løpende...

Regnskap

Systemrevisjon Fosen er også et autorisert regnskapsførerselskap. Vi kan utføre den løpende...
 
 
 
 
 
 


Litt om Systemrevisjon Fosen AS

Systemrevisjon Fosen AS består av 3 avdelinger. Disse ligger i Rissa, Ørland og Åfjord. For kontaktinformasjon, følg linkene på siden. Systemrevisjon Fosen AS ble stiftet i 1999 ved at 4 revisjonsvirksomheter på Fosen gikk sammen til en enhet. Selskapet har en meget god dekning på Fosen og tilbyr revisjons- og rådgivningstjenester tilpasset det lokale næringsliv. Vi har også mange kunder utenfor regionen, først og fremst i Trondheimsområdet. Vi er totalt 9 ansatte, herav 6 registrerte revisorer. Selskapets ansatte representerer samlet sett en meget bred erfaringsbakgrunn fra mange års arbeid i bransjen. Selskapet er organisert med 4 ansvarlige revisorer som har ansvar for hver sin kundeportefølje.

Revisors oppgaver

Vår hovedoppgave som revisor er å bekrefte økonomisk informasjon. Hvert år lager vi en revisjonsberetning hvor vi uttaler oss om avgitt årsregnskap og årsberetning.
Vi påtar oss gjerne konsulentoppdrag, forutsatt at dette ikke er egnet til å påvirke eller reise tvil om vår uavhengighet eller objektivitet.
Konsulentoppdragene vedrører ofte skatte- og avgifts-spørsmål, både for selskapet og dets aksjonærer/ansatte, teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer, generasjonsskifte, stiftelse av selskaper, fusjoner, fisjoner eller salg av selskaper. Vi har også et bredt kontaktnett med blant annet advokater og andre rådgivere som kan bidra med sin kompetanse.

Nyheter