Systemrevisjon Fosen AS

Trygghet og personlig engasjement

Systemrevisjon Fosen er et revisjonsselskap lokalisert i Trøndelag med 13 ansatte. Vi har kontorsted i Indre Fosen, Åfjord, Ørland og Trondheim. Vi ble etablert i 1999 og har ca. 600 kunder, fordelt på ulike bransjer og størrelser. Kundene er lokalisert over hele landet, med hovedtyngde i Trøndelag. Selskapet er eid av 3 partnere. Disse er de oppdragsansvarlige revisorene hos oss.

Vi baserer oss på en flat organisasjonsstruktur, der personlig kontakt mellom kunde og revisor vektlegges. Vi har som mål å opprettholde en god kontakt og tilgjengelighet ovenfor kundene.

REVISJON

Hovedoppgaven vår er å utføre revisjon av klientens årsregnskap. Vår metodikk sikrer en effektiv revisjon som etterlever høye krav til kvalitet til en konkurransedyktig pris.

Økonomisk rådgivning

Vi tilbyr rådgivning på en rekke områder innen skatt, avgift og regnskap.

  • – Oppstart av virksomhet
  • – Utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer
  • – Fusjon, fisjon
  • – Kapitalforhøyelse/ nedsettelse

Regnskap

Systemrevisjon Fosen er også et autorisert regnskapsbyrå. Vi kan utføre den løpende bokføringen, lønnskjøring og innlevering av terminoppgaver for ditt foretak.