Om oss

Systemrevisjon Fosen er et revisjonsselskap for små og mellomstore bedrifter.
Med våre avdelingskontorer på Rissa, Ørland og Åfjord er vi i stand til å betjene store deler av Fosen og Trondheimsregionen.
Vi er totalt 8 ansatte, herav 4 med oppdragsansvar som har lang erfaring innen revisjon, regnskap og rådgivning.
Vi ønsker å være den naturlige samtalepartneren for våre kunder, og tror det er viktig at de har faste kontaktpersoner som følger dem år etter år.
Vi er medlemmer av Den norske Revisorforening.