Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innen skatt, avgift og regnskap både til våre revisjonsklienter og andre. Eksempler på dette kan være:
  • Oppstart av virksomhet
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligning
  • Fusjon, fisjon
  • Kapitalforhøyelse/ nedsettelse