Revisjon

Vår hovedoppgave er å utføre revisjon av klientens årsregnskap. Vår metodikk sikrer en effektiv revisjon som etterlever høye krav til kvalitet til en konkurransedyktig pris.

Vi har som målsetning å utvikle god kontakt med våre kunder og bli en støttespiller for ledelsen i de selskap vi har revisjonsansvar for.

Vi tar også på oss oppdrag for ikke revisjonspliktige klienter, det kan være attestasjon av skattefunn, mva. kompensasjon, bekrefte redegjørelser med videre.